Privatlivspolitik

Logicmedia A/S (CVR nr.: 29322783) er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig.

 

Kontaktoplysninger

Hvis du vil kontakte os vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på: kontakt@logicmedia.dk eller +45 8993 7711

 

Behandling af persondata

For at vi kan imødekomme eventuelt indgåede aftaler med dig så er det nødvendigt at vi behandlinger oplysninger som kan henføres til dig.

 

Kunder

Oplysninger Formål Lovligt grundlag iht Databeskyttelsesforordningen Sletning
Kontaktoplysninger Behandling af dit køb og levering af vores ydelse Administration af din relation til os Opfyldelse af kontrakt (art. 6, stk. 1, litra b) Slettes 5 år + løbende år efter dit sidste køb jf. bogføringsloven.

 

Henvendelser via kontaktformular på hjemmeside

Oplysninger Formål Lovligt grundlag iht Databeskyttelsesforordningen Sletning
Kontaktoplysninger Support til dig Interesseafvejning (art. 6, stk. 1, litra f) – det er i vores interesse at besvare henvendelser fra dig Henvendelser slettes fra vores system løbende og som hovedregel 30 dage efter endt behandling.

 

Leverandører og samarbejdspartnere

Oplysninger Formål Lovligt grundlag iht Databeskyttelsesforordningen Sletning
Kontaktoplysninger Behandling af vores køb/ydelser Administration af din relation til os Opfyldelse af kontrakt (art. 6, stk. 1, litra b) Slettes 5 år + løbende år efter vores sidste handel jf. bogføringsloven.

 

Jobansøgere

Oplysninger Formål Lovligt grundlag iht. Databeskyttelsesforordningen Sletning
Kontaktoplysninger, CV, ansøgning, eksamensbeviser og hvad du ellers medsender Ansøgning og bilag bliver gennemlæst af den relevante leder med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til et defineret job. Interesseafvejning (art. 6, stk. 1, litra f) – det er i vores interesse at opbevare din ansøgning så vi evt. kan indkalde dig til samtale. Opfordrede ansøgninger gemmes indtil den rette kandidat er fundet. Uopfordrede ansøgninger gemmes i 6 måneder. Ønsker vi at gemme ansøgningen yderligere beder vi om dit samtykke* hertil.

*Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os på  job@logicmedia.dk.

 

Videregivelse af oplysninger

Vi anvender en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger. I relevante tilfælde videregives data til banker, inkasso, fragtfirmaer, revisor etc. Vi anvender kun databehandlere i EU eller sikre tredjelande, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Som databehandlere i lande uden for EU benyttes Google (til data opsamlet via cookies) og Facebook og Linkedin (Data fra vores sociale medier) i USA som er medlem af US Privacy Shield.

 

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger er indsamlet fra dig selv.

 

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os på kontaktoplysninger ovenfor under ”Kontaktoplysninger”.

 

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor under ”Kontaktoplysninger”. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Vi gemmer dokumentation for afgivne samtykker 2 år efter det er trukket tilbage.

 

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

 

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

 

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Kontakt os

Sofiendalsvej 87, 9200 Aalborg SV

Åbningstider: 8.30-15.00

Telefon: +45 8993 7711
Mail: kontakt@logicmedia.dk

Support
Telefon: +45 8993 7719
Mail: support@logicmedia.dk

Job hos Logicmedia
Mail: job@logicmedia.dk

Privatlivspolitik

Produkter

iProjekt

iSyn

Nyheder

Vi søger en erfaren person til vores intern IT

Er du passioneret omkring teknologi og IT og ønsker du at blive en del af et kompetent driftsteam, så er det måske dig vi søger. Din rolle i intern IT Vi bygger fremtidens platform for boligadministration – og det er slet ikke så tørt, som det kunne lyde.... læs mere

Vi søger en erfaren Scrum Master

Er du passioneret omkring scrum, og er du klar til at understøtte både teamene og virksomheden i deres agile arbejde, så er det måske dig vi sørger? Din rolle som Scrum Master I Logicmedia er vi ved at bygge fremtidens platform for boligadministration – og det er slet... læs mere