Den nye version af iSYN – 2.0.2.1 – blev frigivet mandag eftermiddag.

Versionen indeholder en række nye features og forbedringer. Blandt andet hastighedsoptimering af fraflytningsskemaet, som gør iSyn hurtigere at anvende.
Af andre spændende ting kan nævnes:
– Man kan nu se hvor langt man er nået i synsprocessen, da de forskellige menupunkter markeres med grøn efterhånden som man når frem i synsprocessen.
– Hvis fraflytter ikke deltager i synet, er der mulighed for at tilføje en repræsentant for fraflytteren.
– “Søgning i liste” er udvidet til, at der kan søges på adressen eller lejers navn.

I første omgang er den frigivet i Beta-miljøet for en gruppe af testpersoner. Det betyder at man ikke kan tilgå den nye version på isynv2.dk. Dette sker først den 14. marts.

I de kommende 14 dage vil den nye version blive testet i Beta-miljøet.
Udfra tilbagemeldingerne fra disse vil versionen løbende blive tilpasset, således at “børnesygedommene” er væk når iSYN 2.0.2.1 frigives den 14. marts.